KutsalKitap.nl

Algemeen
Home
Colofon

Trke
Incil online
Arama moturu
Araştırmalar
Kitaplar
Tanıklık

Nederlands
Turkse bijbel
Artikelen
Vragen

Links
Incil.nl
KutsalKitap.org
Islama Cevap
Hristiyan.net
Incil.com

Website
Zoeken / Ara


De zuilen van het christelijk geloof
Honderd vragen vragen van Moslims beantwoord
  'Zuilen' van het christelijke geloof (ibaada)
 1. Wat moeten christenen doen voor hun geloof?
 2. Hoe zit het dan met bidden, geven en vasten?
 3. Hoe bidden christenen?
 4. Hebben christenen ook vaste gebeden? In welke taal bidden christenen?
 5. Kun je voorbeelden van gebeden geven?
 6. Zijn er ook gebeden waarin God geprezen wordt?
 7. Wat is het gebed dat Jezus zijn discipelen leerde?
 8. Moslims bidden vijf keer per dag. Bidden christenen maar n keer per week, s zondags?
 9. In welke richting bidden christenen?
 10. Speelt reinheid geen rol bij het bidden voor christenen?
 11. Vasten christenen ook? Zo ja, hoe?
 12. Met welk doel vasten christenen?
 13. Hebben christenen voedselvoorschriften?
 14. Christenen kunnen in principe eten en drinken wat ze willen. Alcohol is dus geen probleem?
 15. Hoeveel moeten christenen geven voor hun geloof?
  Geloof belijden (imaan)
 16. Wat is de geloofsbelijdenis (sjahaada) van christenen?
 17. Apostolische geloofsbelijdenis? Waar moeten we dan aan denken?
 18. Hoe word je christen? Door de geloofsbelijdenis uit te spreken?
 19. Waarom begint de geloofsbelijdenis met het geloof in God de Vader?
 20. Christenen geloven in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Geloven zij in n God of drie goden?
 21. Waarom vinden christenen het zo belangrijk dat Jezus de Zoon van God is?
 22. Als Jezus God is, hoe kan Hij dan sterven? Hield het bestuur van de wereld op toen Jezus stierf?
 23. Wie was Pontius Pilatus?
 24. Maar waarom moest Jezus gekruisigd worden? Wat voor zin heeft dat?
 25. Wat is de betekenis van zonde?
 26. Als door Jezus al je zonden vergeven zijn, waarom zou je dan nog goed leven?
 27. Wij geloven ook in Jezus. Geloven jullie ook in Mohammed?
 28. Geloven christenen in een Laatste Dag?
 29. Geloven christenen in een duivel en demonen?
 30. Hoe luidt het verhaal van Jezus over 'de schapen en de bokken'?
 31. Zegt de koran niet hetzelfde als de Bijbel: wie goed zijn best doet wordt beloond en wie slecht doet wordt gestraft en gaat naar het vuur?
 32. Zijn christenen niet hoogmoedig als ze zo zeker weten al verlost te zijn? Dan lopen ze toch vooruit op het oordeel van God?
 33. Hebben christenen ook religieuze voorschriften?
 34. Wat zijn de tien geboden?
 35. Soms lees ik dat joden en christenen in Jahweh geloven. Wat betekent dat?
 36. Wat staat er zoal in de Bergrede van Jezus?
 37. Jezus spreekt steeds over het Koninkrijk. Wat bedoelt Hij daarmee?
 38. Waar schreef Paulus over?
 39. Moeten christenen hun geloof verbreiden?
  Heilige Schrift (de Bijbel)
 40. Hoe ziet de Bijbel er uit? Klopt het dat er meer boeken in zitten?
 41. In welke taal lezen de christenen de Bijbel?
 42. Wat zijn de boeken van het oude testament?
 43. Wat zijn de boeken van het nieuwe testament?
 44. Klopt het dat Rooms-katholieken meer boeken in hun Bijbel hebben?
 45. Waarom zijn er vier evangelin? Wat betekent het woord 'evangelie'?
 46. Hoe kan een verzameling geschriften van mensen zoals Lucas en Johannes, boek van God zijn? Dat is toch mensenwerk?
 47. Is de Bijbel betrouwbaar? Er zijn toch teksten veranderd? En er zijn verschillende manuscripten...
 48. Waar is het boek van Jezus?
 49. Waar gaat het over in het boek Handelingen van de Apostelen?
 50. Was de boodschap van Paulus niet totaal anders dan die van Jezus?
 51. Waar gaat het over in Openbaring, het laatste boek van de Bijbel?
 52. Waarom gaan christenen zo slordig om met de Bijbel? (Onderstrepen, op de grond leggen, geen handen wassen)
  Kerk (dienst)
 53. Wat gebeurt er in een kerkdienst?
 54. Met welke woorden begint en eindigt de dominee een dienst?
 55. Wat doen christenen op andere dagen dan de zondag in de kerk?
 56. Wat betekent het woord 'kerk' eigenlijk?
 57. Zijn er ook beelden in de kerk?
 58. Waarom is zingen zo belangrijk bij christenen? Waarom een orgel als begeleiding?
 59. Waarom gebruiken christenen kerkklokken?
 60. Waarom is er zo'n verdeeldheid onder christenen? Is er wel eenheid? Zo ja, hoe?
 61. Waarom komen christenen zondags bij elkaar?
 62. Mag een moslim de kerk binnen komen? Wat moet hij dan doen?
 63. Vrouwen en mannen zitten in de kerk bij elkaar. Leidt dat niet af?
 64. Wat is de positie en de taak van een dominee?
 65. Hoe ziet het bestuur van een kerk er uit?
 66. Wordt een dominee door de overheid betaald? Krijgen kerken overheidssteun?
 67. Wat is catechisatie?
  Doop en avondmaal
 68. Waarom dopen jullie mensen? Hoe gaat dat?
 69. Worden christenen ook besneden?
 70. Wat gebeurt er als jullie avondmaal houden?
  Christelijke ethiek
 71. Wat betekent het huwelijk voor christenen?
 72. Mag seks voor het huwelijk? Moet een meisje maagd blijven?
 73. Wat vinden christenen van samenwonen?
 74. Waarom worden de kinderen vrijgelaten en wordt hun zo weinig respect bijgebracht?
 75. Moet een christelijke vrouw altijd haar man gehoorzamen?
 76. Mag een christenman zijn vrouw slaan?
 77. Mag een christenman meer vrouwen hebben?
 78. Is echtscheiding toegestaan?
 79. Mag een christen hertrouwen na een scheiding?
 80. Is homoseksualiteit geoorloofd?
 81. Is abortus voor christenen geoorloofd? De overheid legaliseert het.
 82. Heeft Nederland een christelijke overheid?
 83. Hoe begraven christenen de doden? Welke rituelen zijn er?
 84. Mogen christenen hun doden ook cremeren?
 85. Is euthanasie toegestaan?
 86. Welke rituelen zijn er bij een geboorte?
 87. Is het christendom een westerse godsdienst?
 88. Veel christenen geloven meer in de wetenschap dan in wonderen. Hoe kan dat?
 89. Hoe kan het dat er in een christelijk land als Nederland zoveel immoraliteit is?
  Kerken
 90. Waarom is er een rooms-katholieke kerk en een protestantse kerk?
 91. Wie waren Luther en Calvijn?
 92. Wat betekent het dat sommigen gereformeerd zijn, anderen hervormd, evangelisch of pinkster?
 93. Wat is een 'zwarte-kousenkerk'? Waarom dragen deze christenen hoeden of donkere kleren?
 94. Waarom geven christenen zoveel steun aan Isral?
  Feesten
 95. Waarom vieren christenen kerstfeest?
 96. Waarom nemen christenen een kerstboom in huis?
 97. Wat betekent Pasen?
 98. Welke betekenis hebben paaseieren?
 99. Wat betekent Pinksteren?
 100. Wat betekent een visje?
Wat zijn de zuilen van het christelijk geloof?

Met toestemming overgenomen
bron: http://www.evangelie-moslims.nl
Deze publicatie is te koop in gedrukte vorm!

info@KutsalKitap.nl
Copyright ©   KutsalKitap.nl   All right reserved