KutsalKitap.nl

Algemeen
Home
Colofon

Türkçe
Incil online
Arama moturu
Araştırmalar
Kitaplar
Tanıklık

Nederlands
Turkse bijbel
Artikelen
Vragen

Links
Incil.nl
KutsalKitap.org
Islama Cevap
Hristiyan.net
Incil.com

Website
Zoeken / Ara


Moet ik bidden tot de Vader, de Zoon of de Heilige Geest?

Jezus heeft ons geleerd om te bidden tot God. In de Incil gaf Hij ons een voorbeeld. Hij zei: "Bid daarom als volgt: Onze Vader die in de hemel is" (Matteüs 6 vers 9).
Ook Paulus richt zijn gebeden tot God, de Vader (o.a. Efeziërs 1 vers 3- 20, Filippenzen 1 vers 3).

Daarnaast gebruiken de gelovigen in de Bijbel vaak het woord 'Heer' (Turks 'Rab') als zij tot God bidden.
Toen de leerlingen dat hoorden, riepen ze God eensgezind aan met de woorden.....Heer u hebt ....(Handelingen 4 vers 24)

Christenen bidden dus tot God, hun Hemelse Vader. Wel bidden wij in de naam van Jezus (Johannes 14 vers 13 en 14). Hij is degene die de weg tot intieme omgang met God heeft vrijgemaakt. Jezus zegt daarover: "Niemand komt tot de Vader, dan door Mij".

Ook de Heilige Geest is betrokken bij gebed. In de Incil staat dat wanneer wij zelf niet weten wat wij moeten bidden, de Heilige Geest door ons kan bidden (Romeinen 8 vers 26). God weet hoe zwak wij mensen kunnen zijn en helpt ons zelf met bidden. Hij helpt ons wanneer woorden te kort schieten.

info@KutsalKitap.nl
Copyright ©   KutsalKitap.nl   All right reserved