KutsalKitap.nl

Algemeen
Home
Colofon

Türkçe
Incil online
Arama moturu
Araştırmalar
Kitaplar
Tanıklık

Nederlands
Turkse bijbel
Artikelen
Vragen

Links
Incil.nl
KutsalKitap.org
Islama Cevap
Hristiyan.net
Incil.com

Website
Zoeken / Ara


Wat is de kerk?

Veel mensen denken dat de kerk een gebouw is. Dat komt mede omdat door de geschiedenis heen de nadruk is komen te liggen op het gebouw. De mooie kathedraal, of de grote torens met klokken naast de kerk.

Toch heeft dit helemaal niet te maken met wat in de bijbel met het woord kerk bedoeld wordt. Het woord 'Kerk', of in het Turks 'Kilise', komt van het griekse woord 'Ekklesia'. Het betekent letterlijk 'degene die er uit geroepen zijn', of bij elkaar geroepen zijn. Het gaat dus niet om een gebouw, maar om de bijeenkomst van christenen, die bij elkaar komen om God te aanbidden. Daar waar zij bij elkaar zijn, daar is de kerk. Jezus zegt: 'waar twee of drie bij elkaar komen in Mijn naam, daar ben ik in hun midden' (Matteüs 18 vers 20). Waar de kerk bij elkaar komt, daar is ook Jezus tegenwoordig door de Heilige Geest, daar is Hijzelf aanwezig.

Zo kan de kerk bij elkaar komen in een school (Handelingen 19 vers 9) of op een andere plek. Natuurlijk is het ook mogelijk om bij elkaar te komen in wat wij nu een kerkgebouw noemen, zolang wij het gebouw maar niet verwarren met de kerk, de plaats waar Jezus zelf samenkomt met degenen die Hem toebehoren.

info@KutsalKitap.nl
Copyright ©   KutsalKitap.nl   All right reserved