KutsalKitap.nl

Algemeen
Home
Colofon

Türkçe
Incil online
Arama moturu
Araştırmalar
Kitaplar
Tanıklık

Nederlands
Turkse bijbel
Artikelen
Vragen

Links
Incil.nl
KutsalKitap.org
Islama Cevap
Hristiyan.net
Incil.com

Website
Zoeken / Ara


Wat betekent het woord Christen?

Het woord Christen is afgeleid van Christus. Christus is een titel die alleen Jezus draagt en je kunt dit het beste vertalen met 'de Gezalfde'. Jezus was de Gezalfde van God! (Handelingen 4:26)

HebreeuwsGrieksNederlandsTurks
MessiasChristosChristusMesih

Zoals je hierboven kunt zien hebben de woorden Christus, Mesih en Messias allemaal dezelfde betekenis. Ze komen alleen uit een andere taal. 'Christen zijn' betekent dan ook dat je Jezus Christus toebehoort.

De eerste Christenen werden in eerste instantie anders genoemd. Er werden namen gebruikt als 'gelovigen', of 'heiligen' en ook wel 'de mensen van de Weg'. In Antiochië (huidige Antakya in Turkije) werden ze voor het eerst Christen genoemd. In het Turks kun je het woord Christen vertalen met Hıristiyan, maar ook wel Mesih İnanlıları.

info@KutsalKitap.nl
Copyright ©   KutsalKitap.nl   All right reserved