KutsalKitap.nl

Algemeen
Home
Colofon

Türkçe
Incil online
Arama moturu
Araştırmalar
Kitaplar
Tanıklık

Nederlands
Turkse bijbel
Artikelen
Vragen

Links
Incil.nl
KutsalKitap.org
Islama Cevap
Hristiyan.net
Incil.com

Website
Zoeken / Ara


Hoe wordt iemand Christen?

Je wordt geen Christen door naar de kerk te gaan! Het woord Christen is afgeleid van Christos en dat betekent 'gezalfd'. Een Christen is iemand die gezalfd is, die de Heilige Geest ontvangen heeft. Het goede nieuws van de bijbel is dat God zelf, door Zijn Heilige Geest in ons wil wonen.

In het Johannes evangelie (3:16) staat: "Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft". De mens, ongeacht zijn godsdienst, is schuldig tegenover God vanwege de zonden. Jezus kwam naar deze wereld om de mens te redden. Hij stierf in onze plaats. De straf die wij verdienen vanwege onze zonden, nam Hij op zich toen Hij aan het kruis gespijkerd werd. Door dit te accepteren, door in Jezus te geloven, en jezelf helemaal aan Hem te geven, word je Gods kind. Dan komt God met Zijn Heilige Geest in je wonen en word je Christen.

De eerste Christenen werden in eerste instantie anders genoemd. Er werden namen gebruikt als 'gelovigen', of 'heiligen' en ook wel 'de mensen van de Weg'. In Antiochië (huidige Antakya in Turkije) werden ze voor het eerst Christen genoemd. In het Turks kun je het woord Christen vertalen met Hıristiyan, maar ook wel Mesih İnanlıları.

info@KutsalKitap.nl
Copyright ©   KutsalKitap.nl   All right reserved