KutsalKitap.nl

Algemeen
Home
Colofon

Türkçe
Incil online
Arama moturu
Araştırmalar
Kitaplar
Tanıklık

Nederlands
Turkse bijbel
Artikelen
Vragen

Links
Incil.nl
KutsalKitap.org
Islama Cevap
Hristiyan.net
Incil.com

Website
Zoeken / Ara


Kutsal Kitap tahrif edilmiş mi?

Hıristiyan inancına bağlı kişiler Tevrat, Zebur ve İncil'den oluğan Kutsal Kitap'a inanırlar. Kutsal Kitap'ın Tevrat ve Zebur diye bilinen kısmına Eski Antlaşma 39 kısımdan oluş ve yaratılıştan, İsa Mesih'in yeryüzüne geldiği zamana kadar geliş olayları kaydeder. İncil ise 27 kısımda oluşur ve İsa'nın yaşamını, hizmetini, ölümünü, dirilişini, inanlı yaşamının nasıl olamsı gerektiğini anlatır.

Tanrı Kutsal Kitap'ı yaklaşik 40 kişiye 1.500 (bin beş yüz) yılda esinlemiştir. Değişik bölgelerde, değişik işlerle uğraşan ve Tanrı tarafından belirlenen kişilere esinlenen Kutsal Kitap'ta kusursuz bir bütünlük vardır.

Yaygın, ama bilimsel temeli olmayan bazı iddialara göre Kutsal Kitap'ın tahrif edildiği ileri sürülür. Diğer bir deyiğle her şeye gücü yeten Tanrı'nın gücü, yüceliği ve değişmezliği noktalarını da hedaf aldığı için gerçekten ciddidir.



Tanrı'nın bazı niteliklerine, yani sıfatlarına baktığımızda O'nun güçlü, yüce ve değişmez olduğunu görürüz. Tanrı insalar gibi değildir, yani çevresinde gelişen olaylara karşı gücsüz, bir dediği ya da yaptığı diğerini tutmaz insanlar gibi değildir. Bazen insanlar galiba kendi kişiliklerindeki zaafların Tanrı'da da bulunabileceği düşüncesine kapılıyorlar!

Tanrı esinlediği (vahyettiği) sözlerini koruyacak güçtedir. Tüm evreni, içindekilerle birlikte yaratan Tanrı'nın gücü her şeye yeter. Evrendeki her şeye hükmeden Tanrı'nın, kendi sözlerini koruyamadığını iddia etmek mümkün değildir.

O'nun en önemli niteliklerinden biri de değişmezliğidir. Bu sıfatı Kutsal Kitap'a yansımıştır, sözleri de kendisi gibi sağlam, kalıcı ve değişmezdir. Bir başka deyişle değiştirilemezdir. Fani insanların söyleyip de değişime uğrayabilecek sözleriyle, evrenin hakimi Tanrı'nın sözlerini birbirine karıştırmamak gerek.

Kaynak: İsa'nın Yaşamı ve İlk Kilise Tarihi





info@KutsalKitap.nl
Copyright ©   KutsalKitap.nl   All right reserved