KutsalKitap.nl

Algemeen
Home
Colofon

Türkçe
Incil online
Arama moturu
Araştırmalar
Kitaplar
Tanıklık

Nederlands
Turkse bijbel
Artikelen
Vragen

Links
Incil.nl
KutsalKitap.org
Islama Cevap
Hristiyan.net
Incil.com

Website
Zoeken / Ara


Kıyamet Günü (Yargı Günü)

'Dünyada olup bitenlere baktığımda büyük bir korku sarıyor beni.'
'Sonunda kendimizle birlikte bu dünyayı havaya mı uçuracağız?'
'Gerçekten Tanrı her şeyi görüyor ve kontrolden çıkmasını önlüyor mu?'
'Her şey son bulunca nereye gideceğiz?'

Kutsal Kitap, Tanrı'nın dünya için ezeli bir tasarısı olduğunu, günü gelince her şeyin O'nun iradesine uygun bir biçimde sonlanacağını söyler. 'Rab'bin günü bir hırsız gibi gelecek. O gün gökler büyük bir gürültüyle ortadan kalkacak, maddesel öğeler yanarak yok olacak, yer ve yeryüzünde yapılmış olan her şey yanıp bitecek' (2.Petrus 3:10).

Peki bu günden sonra neler olacak? '…doğruluğun barınacağı yeni yer ve yeni gökyüzü' meydana gelecek. Beklenen o günün kesinliği konusundaki bilgimiz sınırlıdır. Yüce Yaratan'ın yetkisinde olan bazı şeyleri bilmeye hakkımız yok. Ne var ki bu konuda da bazı ipuçları var. İsa, Matta 24:6, 13, 14 ayetlerinde kendi izleyicilerine söyle sesleniyor: 'Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyacaksınız. Korkmayın sakın! Bunların olması gerek, ama bu son demek değildir… Sona kadar dayanan kurtulacaktır…Göksel Egemenliğin müjdesi tüm uluslara duyurulacak ve SON o zaman gelecektir.'

Kültürümüzde 'kıyamet' diye tanımlanan durum, İncil'de Yargı Günü şeklinde geçiyor. Tanrı'nin kendi yargı-kürsüsünden tüm yaratılışı yargılayacağı gündür bu. 'Tanrı'nın yargı kürsüsü önüne hepimiz çıkacağız' (Romalılar 14:10). Rab şöyle diyor: 'Varlığım hakkı için her diz önümde çökecek ve her dil Tanrı olduğumu açıkça söyleyecek.'

'Kıyamet' Arapça 'kıyam' sözcüğünden türetilmiştir, kalkmak, dirilmek anlamına gelir. İncil de bu anlamda 'kıyam'dan, dirilişten söz eder: 'Rab'bin sözüne dayanarak şunu bildiriyoruz: Biz yaşamakta olanlar, Rab'bin gelişine dek diri kalacak olanlar, gözlerini yaşama kapamış olanların önüne asla geçmeyeceğiz' (1.Selanikliler 4:15). Bu ayet, daha önce ölmüş olanların İsa'nın İkinci Gelişi'nde dirileceğini açıkça ifade etmektedir. 'Rab'bin kendisi, bir emir çağrısıyla, baş meleğin seslenmesiyle ve Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih'e ait olarak ölmüş olanlar dirilecek. Ondan sonra biz yaşamakta olanlar, diri kalmış olanlar, onlarla birlikte Rab'bi havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab'le birlikte olacağız' (1.Selanikliler 4:16,17)

Kaynak: İsa'nın Yaşamı ve İlk Kilise Tarihi

info@KutsalKitap.nl
Copyright ©   KutsalKitap.nl   All right reserved