KutsalKitap.nl

Algemeen
Home
Colofon

Türkçe
Incil online
Arama moturu
Araştırmalar
Kitaplar
Tanıklık

Nederlands
Turkse bijbel
Artikelen
Vragen

Links
Incil.nl
KutsalKitap.org
Islama Cevap
Hristiyan.net
Incil.com

Website
Zoeken / Ara


Dua ve İbadet

Hıristiyan yaşamı iki taraflı bir arkadaşlıktır. Dua bu arkadaşlığın büyümesini ve gelişmesini sağlar. Dua, her konuda nerede, ne zaman olursa olsun İsa ile konuşmaktır. Tabii bu, sadece bir şeyler istemek anlamına gelmez. Dua O’nunla olmak, her şeyi O’nunla paylaşmak demektir. Korku, endişe, sevinç ya da mutluluğumuzu O’nunla paylaşabiliriz.

İbadet (dua), kilisede toplu olarak ya da kilise dişında bireysel olarak yapılabilir. İbadet zamanlarında dua edilir, ruhsal ezgiler söylenir ve kişinin ruhsal durumunu geliştirecek Kutsal Kitap’tan çeşitli bölümler okunup üzerinde derin düşünülür. Bütün bu etkinlikler herkesin kendi ana dilinde olur. Dua ya da ibadeti daha kutsal kılan göksel bir dil yoktur.

Kaynak: İsa'nın Yaşamı ve İlk Kilise Tarihi

info@KutsalKitap.nl
Copyright ©   KutsalKitap.nl   All right reserved