KutsalKitap.nl

Algemeen
Home
Colofon

Türkçe
Incil online
Arama moturu
Araştırmalar
Kitaplar
Tanıklık

Nederlands
Turkse bijbel
Artikelen
Vragen

Links
Incil.nl
KutsalKitap.org
Islama Cevap
Hristiyan.net
Incil.com

Website
Zoeken / Ara


Giriş

İslam, Hıristiyanlıktan sonraki bir dindir. İslam peygamberi Muhammet, Musevi-Yahudi ve Hıristiyanlarla temas halinde idi. İslamın kutsal kitabı olan Kur'an sık sık Yahudilerin ve Hıristiyanların kutsal kitaplarına atıfta bulunur: Tanrı'nın Musa, Davut ve İsa aracılığı ile vermiş olduğu, sırası ile Tevrat [Eski Ahit'in ilk beş Kitabı ve baş kısmı], Zebur [Mezmurlar] ve İncil'dir [Müjde, İyi Haber, Tanrı Sözü ya da Yeni Ahit]. Kur'an, Kutsal Kitaplarından ötürü Yahudi ve Hıristiyanları "Kitap Ehli" olarak adlandırır. Birçok peygambere ait – İsa Mesih de dahil olmak üzere – Kitabı Mukaddes'teki olaylar ve kişilere ilişkin çeşitli referanslar Kur'an'da yer alır.

Çoğu Müslüman, Kur'an'ı ve İslam'ı daha önceki dinlerin ve onların kutsal kitaplarının bir uzantısı ve tamamlayıcısı olarak görür. Muhammet'in peygamberler dönemini kapattığına ve Kur'an'ın ise Tanrı'nın insana verdiği vahyin doruğunu oluşturduğuna inanırlar. Onların düşüncesine göre, daha önceki peygamberler olsun, kutsal kitaplar olsun, Kur'an ile aynı mesajı verirler. Bununla beraber Müslümanlarla Hıristiyanlar İncil'i ve Kur'an'ı okuduklarında her iki toplum da fark eder ki, bu kutsal yazılarda benzer taraflar olmakla birlikte hayati önem taşıyan farklılıklar da vardır. Bu farklılıklar Müslümanlara göre tarihin akışı içerisinde Kitabı Mukaddes'e Yahudilerle Hıristiyanların yapmış olduğu eklemeler ve tahrifata dayanır. Müslümanlar bu yenilik ve tahrifatın peygamberlerin Tanrı'dan almış oldukları ilk kutsal kitaplarda bulunmadığını ileri sürerler.

Dahası, bazı Müslümanların iddiasına göre, Yahudiler ve Hıristiyanlar kendi mukaddes kayıtlarında yer alan ve Muhammet'e Tanrı'nın son habercisi olarak işaret eden ve Kur'an'ın da Tanrı'nın insanlığa son mesajı olarak önemini vurgulayan bazı bölümlerini yanlış tercüme etmişlerdir.

Bu iddiaların ışığında bizim burada iki önemli görevimiz var:

  1. Müslümanların ekleme, tahrif ya da çeviri hatası olarak gördüğü Yeni Ahit'in bazı öğretilerinin kısa bir özetini vermek,
  2. Bu görüşlere katılan Müslümanlara makul bir yanıt önermek. Başlıkta yer alan "Müslümanların bazı yanlış anlamaları" sözcükleri bir haksızlık sayılır mı? Bizim amacımız Müslümanlara hücum etmek ya da onları incitmek değil. Bizim ileri sürdüğümüz, yalnızca kimi Müslümanların İncil ve İncil'in ana mesajı üzerine önemli bir yanlış bilgiye sahip olduklarıdır. Ve bu yanlış anlamalar her nerede mevcut ise onları gidermeyi Müslümanlara karşı bir yükümlülük olarak görmekteyiz. O nedenle, inanıyoruz ki, bu çalışma, kısalığına karşın, gerek Müslümanların ve gerekse Hıristiyanların bakış açılarına göre dürüst ve açıktır. Bu arada, Hıristiyanların da İslam ve Müslümanlar hakkında sahip oldukları kimi yanlış değerlendirmelerin de farkına varmaları gerektiğini sanırız eklemeye gerek yok.

    Müslümanların Bazı Yanlış Anlamalarını Anlamak
info@KutsalKitap.nl
Copyright ©   KutsalKitap.nl   All right reserved